Coaching

Coaching

W coachingu przeszłość i teraźniejszość stanowi potencjał do wyznaczenia celu i odnalezienia zasobów, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia tego, co klient chce, do czego dąży.

W coachingu patrzymy ponad horyzont – w przyszłość, i skupiamy się na tym, aby dookreślić to, co klient chce i jak to osiągnąć. Niezależnie od tego, czy jest to odkrycie tego, co chce się w życiu robić i osiągnąć w tym obszarze sukces zawodowy, czy też udoskonalenie jakiejś sfery życia klienta – np. zdrowia lub relacji, to zawsze będzie to droga do celu w przyszłości.

Może to być poprzedzone etapem poszukiwania celu czy rozwiązania problemu, w określonym obszarze i momencie życia klienta, ale zawsze jest ukierunkowaniem działania w teraźniejszości ku przyszłości.

Jak pomagamy?

Coaching zdrowia

Zrozumienie problemu kryjącego się pod objawami, budowanie motywacji i wytrwałości w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych i pokonywania kryzysów;

Coaching dobrostanu

Rozwijanie efektywnych strategii radzenia sobie w stresie, różnych źródeł satysfakcji życiowych, równowagi między życiem zawodowym i osobistym, asertywności zamiast mechanizmów obronnych unikania;

Coaching pozytywnego myślenia

Zrozumienie problemu, zmiana sposobu myślenia i przystopowania dialogu „wewnętrznego krytyka” na rzecz budowania motywacji i wytrwałości w rozwijaniu poczucia wartości i równowagi w ważnych obszarach życia;

Trening asertywności, zarządzania czasem i potencjałem osobistym

Rozwijanie umiejętności stawiania granic, asertywnej komunikacji, zarządzania czasem, energią i potencjałem, realistycznej oceny i oczekiwań wobec pracy i świadomości swoich zasobów;