Coaching dobrostanu

Coaching dobrostanu

Dzięki rozwojowi psychologii pozytywnej, a tym samym licznym badaniom naukowym, okazało się, że to nie przypadek czy przeznaczenie decyduje o naszym dobrostanie (wellbeing) psychicznym i trwałym poczuciu szczęścia, ale my sami możemy swój dobrostan aktywnie tworzyć w naszym życiu.

To właśnie przyjmowane przez nas nastawienie, strategie myślenia, nawykowe zachowania i wyuczony styl życia wpływają na nasz dobrostan i trwałe szczęście w życiu.

Coaching dobrostanu, to wsparcie w rozwijaniu umiejętności dbania o własny nastrój, zdrowie i energię życiową.

Aktywne tworzenie dobrostanu, oznacza też budowanie mechanizmów sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. Nauczysz się stosować techniki służące obniżaniu poziomu stresu do optymalnego poziomu pobudzenia, który mobilizuje, zamiast przytłaczać i hamować.

Ponadto, coaching sprawdza się w pierwszych etapach wypalenia zawodowego, kiedy coach pomaga urealniać oczekiwania, odkrywać i wykorzystywać swoje kompetencję, wspomagać motywację i inspirować do rozwijania elastycznych sposobów radzenia sobie z trudnościami i obciążeniem emocjonalnym.

Coaching dobrostanu przeznaczony jest dla osób, które między innymi:

  • chcą rozwijać lepsze strategie radzenia sobie ze stresem, dzięki którym zamiast dawać porwać się emocjom, będą odpowiadać z opanowaniem i adekwatnie do sytuacji,
  • chcą wzmacniać swoją skuteczność we wprowadzaniu zdrowych nawyków w swoim życiu,
  • chcą wziąć odpowiedzialność za własne poczucie szczęścia, aby sytuacje zewnętrzne i stres przestały rządzić ich życiem,
  • są gotowe do pracy nad sobą, aby rozwijać te obszary w swoim życiu, które są słabsze i wymagają konsekwentnego działania, by przyniosły satysfakcję, większe poczucie sensu, przypływ energii oraz większą dbałość o swoje potrzeby i równowagę w życiu.

Coaching dobrostanu