Coaching dorosłych z elementami psychologii

Co jest celem coachingu z elementami psychologii?

Celem coachingu z elementami psychologii jest większa świadomość źródeł powstania trudności i wsparcie w rozwiązaniu problemu z coachem. Wspieramy w naprawianiu m.in. relacji z innymi ludźmi czy automatycznym odtwarzaniu schematów ze wcześniejszych okresów życia, aby dokonać pozytywnej zmiany w swoim życiu – od problemu do rozwiązania.

W najprostszy sposób ujmując, sesja z coachem jest pomocna, gdy potrzebujemy przyjrzeć się źródłom powstania trudności i wypracować rozwiązanie problemu i tego co Cię blokuje. Coach skupia się wówczas na wspieraniu w naprawianiu tych obszarów zdrowia psychicznego, które są kluczowe dla poprawy samopoczucia, ulgi w cierpieniu, rozwiązania problemu czy ustąpienia objawów somatycznych.

Bardzo skuteczną metodą pracy jest łączenie psychologii z coachingiem, dzięki któremu klient może nie tylko poszerzać świadomość siebie, ale też korzystać ze swoich zasobów i doświadczeń, aby inspirować się i motywować do pozytywnych zmian, a także realizacji swoich pragnień i potrzeb. Klient może nie doceniać siebie i  swoich osiągnięć, ale poprzez stworzenie przez coacha przestrzeni do budowania samoświadomości i akceptacji, tworzy się trampolinę do patrzenia w przyszłość i osiąganie tego, co klient potrzebuje i do czego dąży.

Coaching dorosłych z elementami psychologii