Coaching wypalenia zawodowego

Co jest celem coachingu?

Celem coachingu wypalenia zawodowego jest przywrócenie lub wyrobienie właściwej postawy wobec realizowanych przez siebie zadań i obowiązków, dzięki nazywaniu przeżywanych trudności, wzmacnianiu własnego poczucia wartości, rozumieniu stosowanych mechanizmów adaptacyjnych i wglądu w motywy swojego zachowania.

Proces coachingu klientów z wypaleniem zawodowym jest kilkuetapowy i dotyczy takich aspektów jak m.in.:

  • konfrontacja z problemem, czyli możliwością opowiedzenia o nim i swoich emocjach,
  • podjęcie świadomej decyzji o zmianie dotychczasowych zachowań pogłębiających stan wyczerpania,
  • uświadamianie sobie psychologicznego podłoża zaburzenia,
  • nabywanie wiedzy i umiejętności pozwalających na lepsze funkcjonowanie psychiczne i społeczne.
 

Jeśli zauważymy, że Twój przypadek wymaga leczenia psychiatrycznego, skontaktujemy Cię z lekarzem współpracującym z naszą poradnią. Pamiętaj, nie jesteś skazany/-a na frustrację.

Coaching wypalenia zawodowego