Coaching zaburzeń odżywiania

Co jest celem coachingu?

Celem coachingu zaburzeń odżywiania jest przywrócenie lub wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, przede wszystkim zmiana funkcjonowania psychicznego.

W coachingu zaburzeń odżywiania istotne jest wypracowanie zrozumienia problemu i wzbudzenia chęci przystosowania się do sytuacji, w jakiej chory się znalazł. Kluczowa jest też nauka rozpoznawania przez klienta własnych emocji i potrzeb oraz adekwatne ich zaspokajanie i skuteczne komunikowaniem się z innymi ludźmi.

Coaching klientów z zaburzeniami jedzenia jest kilkuetapowy i dotyczy takich aspektów jak m.in.:

  • konfrontacja z problemem, czyli obrazem i konsekwencjami zaburzenia odżywiania,
  • podjęcie świadomej decyzji o zmianie dotychczasowych zachowań żywieniowych,
  • uczenie się prawidłowych nawyków żywieniowych i utrzymywania względnie stałej masy ciała,
  • uświadamianie sobie psychologicznego podłoża zaburzenia,
  • nabywanie wiedzy i umiejętności pozwalających na lepsze funkcjonowanie psychiczne i społeczne.
 

W ramach coachingu zaburzeń odżywiania zalecana jest terapia kompleksowa, czyli taka, która umożliwia korzystanie z porad dietetyka i pracy z coachem, a czasem nawet z lekarzem. Najlepsze rezultaty daje również praca z całą rodziną –  w przypadku nastolatków.

Coaching zaburzeń odżywiania