Zaburzenia nastroju
Zaburzenia lękowe
Zaburzenia koncentracji
Zaburzenia snu
Wypalenie zawodowe/stres
Demencja
Trening koncentracji i pamięci
RZS
Młodzież

Agata Tarnowska

Jestem z wykształcenia psychologiem i psychoterapeutą z ukończonym kompleksowym szkoleniem w nurcie psychodynamicznym psychoterapii w CMKP w Krakowie.  Będąc trenerem neurodydaktyki, twórczego rozwiązywania problemów i kompetencji miękkich, od 14 lat pracuję metodą Biofeedback z dziećmi oraz osobami dorosłymi, prowadzę również szkolenia z zakresu EEG Biofeedback.

W swojej praktyce przeprowadziłam tysiące sesji treningowych EEG Biofeedback i wykonałam setki badań QEEG, co sprawia, że moje diagnozy wynikające z analizy zapisu fal mózgowych cechują się wysoką rzetelnością i trafnością.

Mam ponad 14 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi, m.in. w zakresie: pomocy osobom z problemami z koncentracją uwagi, pamięcią, problemami neurologicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, objawami demencyjnymi.

Dużą grupę moich pacjentów stanowią sportowcy, studenci, maturzyści, menagerowie oraz osoby starsze. Pracuję z każdym, kto chciałby poprawić swoją zdolność koncentracji czy zwiększyć umiejętność zapamiętywania. Wspólną pracę z pacjentami traktuję z entuzjazmem i otwartością, starając się dawać im zarówno wsparcie trenerskie, jak i psychiczne, tak aby udzielana przeze mnie pomoc była kompleksowa i skuteczna. Wielką satysfakcję daje mi obserwowanie poprawy funkcjonowania neurofizjologicznego pacjentów, ich jakości życia i rozumienia źródeł swojego samopoczucia w kontekście zmian bioelektryczności mózgu, na które poprzez trening mogą mieć wpływ.