Zaburzenia lękowe
Uzależnienia behawioralne
Zaburzenia nastroju
Zaburzenia osobowości
Jedzenie emocjonalne
Zaburzenia odżywiania
Uzależnienia od substancji
Młodzież

Kamil Włodarkiewicz

Psychoterapeuta

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 1696 PARPA). Obecnie jestem w trakcie pełnego 4,5-letniego kursu psychoterapii jako terapeuta psychoanalityczny dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, a aktualnie współpracuję także z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję z młodzieżą od 12 r.ż. oraz z osobami dorosłymi, prowadzę terapię długoterminową i udzielam konsultacji psychologicznych. Pomagam osobom doświadczających stanów depresyjnych i lękowych, nadmiernego stresu, zaburzeń osobowości, tym które przechodzą przez kryzys emocjonalny, załamanie nerwowe, rozstanie czy żałobę.

W pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie ulga w cierpieniu i poprawa jakości życia pacjenta. Pomagam osobom poradzić sobie z natrętnymi myślami, kłopotami ze snem, zaburzeniami odżywiania czy dolegliwościami somatycznymi, które nie znajdują wyjaśnienia medycznego. Podczas pracy terapeutycznej ważne jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni do wspólnej pracy opartej na zaufaniu w relacji pomiędzy pacjentem i terapeutą.

Zmiana osiągana jest u pacjenta poprzez lepsze rozumienie swoich uczuć i potrzeb, zyskanie wglądu w nieświadome procesy psychiczne, które leżą u podłoża doświadczanych problemów czy objawów. Dzięki tej większej świadomości, i wspólnym przepracowaniu z terapeutą odnalezionych konfliktów, ukrytych motywacji i lęków, pacjenci zyskują głębokie zrozumienie siebie i relacji z innymi ludźmi oraz uczą się podejmować świadomych i lepszych dla siebie wyborów w życiu.