Jesteśmy Twoim przewodnikiem w drodze po zdrowie i witalność

+48 604 107 796

ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław

Terapia Biofeedback
dla sportowców

Większa kontrola, dokładność i szybsza reakcja

Większa kontrola, dokładność i szybsza reakcja

Uprawianie różnych dyscyplin sportowych wymaga dobrze rozwiniętych umiejętności koncentracji uwagi i radzenia sobie ze stresem trwającym podczas zawodów, jak i podczas zwyczajnych treningów.

Biofeedback i neurofeedback to trening aktywności mózgu oraz nauka zmiany i poprawy własnych stanów fizjologicznych i reakcji na stresujące sytuacje. Jest to forma neurorehabilitacji z elementami psycho- i neurofizjoterapii, która polega na „wytrenowaniu” mózgu w umiejętności samokontroli pracy.  Osoby trenujące z biofeedbackiem doskonalą umiejętność kontrolowania funkcji fizjologicznych takich jak: tętno, ciśnienie krwi, temperatura, napięcie mięśni, oddechu. Wykorzystując plastyczność naszego mózgu i metodę biofeedback mobilizujemy mózg osoby trenującej do pożądanego wysiłku. Poprzez kontrolę reakcji mózgu, możemy wzmacniać lub osłabiać poszczególne jego czynności – w zależności od potrzeb.

Dzięki zastosowaniu treningu biofeedback w sporcie możliwe jest osiąganie najwyższych wyników za sprawą wzrostu motywacji, kontroli emocji w stresujących sytuacjach i zwiększeniu koncentracji.

Badania pokazują, że to właśnie obniżenie koncentracji uwagi, wysoki poziom pobudzenia i uwalniania hormonów stresu powoduje spadek wydajności zawodników i innych osób uprawiających sport. Wykonanie precyzyjnego ruchu w sporcie wymaga jednoczesnego przetworzenia wielu sygnałów i szybkiej reakcji na więcej niż jeden bodziec.

Jak wykorzystuje się biofeedback w sporcie?

Mając na uwadze, iż w sporcie jednym z głównych celów treningów mentalnych jest nauczenie sportowców radzenia sobie ze stresem odczuwanym podczas treningu oraz rywalizacji z innymi zawodnikami, dlatego też trening biofeedback jest jedną z najskuteczniejszych metod uzyskiwania kontroli nad samoregulacją. Sportowcy ćwiczą techniki mentalne i biofeedback, aby ograniczyć odczuwane stany psychofizjologiczne takie jak wysoki poziom lęku, brak skupienia czy trudności w powrocie do zdrowia po kontuzji. Pomimo to, że procesy fizjologiczne organizmu w większości znajdują się poza naszą świadomą kontrolą, to trening biofeedback w sporcie umożliwia wypracowanie kontroli nad tymi procesami. Dlatego właśnie dzięki możliwości uzyskania kontroli nad tymi procesami psychofizjologicznymi, biofeedback ma ogromny potencjał zastosowania w różnych dyscyplinach sportu i powoli staje się już standardem treningowym w sporcie zawodowym, a także podczas Olimpiad. Sportowcem korzystającym z treningu EEG biofeedback był między innymi nasz polski skoczek Adam Małysz.

Biofeedback wzmacnia takie umiejętności jak  na przykład:

W praktyce trening biofeedback pozwala kontrolować takie pomiary jak:

Trening biofeedback

Zapraszamy na treningi biofeedback. Skorzystają na nich zarówno początkujący, jak i zaawansowani sportowcy.