Jesteśmy Twoim przewodnikiem w drodze po zdrowie i witalność

+48 604 107 796

ul. Józefa Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław

Trening neurofizjologiczny dla sportowców

Większa kontrola, dokładność i szybsza reakcja

Uprawianie różnych dyscyplin sportowych wymaga dobrze rozwiniętych umiejętności koncentracji uwagi i radzenia sobie ze stresem trwającym podczas zawodów, jak i podczas zwyczajnych treningów.

Trening neurofizjologiczny w oparciu o urządzenie Biofeedback to trening aktywności mózgu oraz nauka zmiany i poprawy własnych stanów fizjologicznych i reakcji na stresujące sytuacje. Jest to forma neurorehabilitacji z elementami psycho- i neurofizjoterapii, która polega na „wytrenowaniu” mózgu w umiejętności samokontroli pracy.  Osoby trenujące z urządzeniem Biofeedbackiem doskonalą umiejętność kontrolowania funkcji fizjologicznych takich jak: tętno, ciśnienie krwi, temperatura, napięcie mięśni, oddechu. Wykorzystując plastyczność naszego mózgu i metodę neurotreningu mobilizujemy mózg osoby trenującej do pożądanego wysiłku. Poprzez kontrolę reakcji mózgu, możemy wzmacniać lub osłabiać poszczególne jego czynności – w zależności od potrzeb.

Dzięki zastosowaniu treningu neurofizjologicznego w sporcie możliwe jest osiąganie najwyższych wyników za sprawą wzrostu motywacji, kontroli emocji w stresujących sytuacjach i zwiększeniu koncentracji.

Badania pokazują, że to właśnie obniżenie koncentracji uwagi, wysoki poziom pobudzenia i uwalniania hormonów stresu powoduje spadek wydajności zawodników i innych osób uprawiających sport. Wykonanie precyzyjnego ruchu w sporcie wymaga jednoczesnego przetworzenia wielu sygnałów i szybkiej reakcji na więcej niż jeden bodziec.

Jak wykorzystuje się biofeedback w sporcie?

Mając na uwadze, iż w sporcie jednym z głównych celów treningów mentalnych jest nauczenie sportowców radzenia sobie ze stresem odczuwanym podczas treningu oraz rywalizacji z innymi zawodnikami, dlatego też trening neurofizjologiczny jest jedną z najskuteczniejszych metod uzyskiwania kontroli nad samoregulacją. Sportowcy ćwiczą techniki mentalne z urządzeniem Biofeedback, aby ograniczyć odczuwane stany psychofizjologiczne takie jak wysoki poziom lęku, brak skupienia czy trudności w powrocie do zdrowia po kontuzji. Pomimo to, że procesy fizjologiczne organizmu w większości znajdują się poza naszą świadomą kontrolą, to trening neurofizjologiczny w sporcie umożliwia wypracowanie kontroli nad tymi procesami. Dlatego właśnie dzięki możliwości uzyskania kontroli nad tymi procesami psychofizjologicznymi, trening neurofizjologiczny ma ogromny potencjał zastosowania w różnych dyscyplinach sportu i powoli staje się już standardem treningowym w sporcie zawodowym, a także podczas Olimpiad. Sportowcem korzystającym z treningu neurofizjologicznego z wykorzystaniem urządzenia EEG Biofeedback był między innymi nasz polski skoczek Adam Małysz.

Trening neurofizjologiczny wzmacnia takie umiejętności jak na przykład:

 • utrzymywanie koncentracji uwagi i zmniejszenie dystrakcji podczas napiętych sytuacji
 • utrzymanie koncentracji uwagi na celu
 • poprawę funkcjonowania pod presją i wpływem stresu
 • regeneracji po niepowodzeniu lub kontuzji
 • zmniejszenie nadmiernego analizowania na rzecz szybszej reakcji w kluczowych momentach
 • doskonalenie techniki ruchu
 • wypracowanie schematów zachowania w stresujących sytuacjach przez co wzmacnia pewność siebie sportowców

W praktyce trening neurofizjologiczny z urządzeniem Biofeedback pozwala kontrolować takie pomiary jak:

 • napięcie mięśni (sEMG)
 • aktywność elektryczną mózgu (EEG) – znany również jako neurofeedback
 • aktywność elektryczną powierzchni skóry (SC – przewodnictwo skóry, SP – potencjał skóry)
 • zmienność rytmu serca (HRV)
 • ciśnienie krwi
 • częstość oddechów (RESP)
 • sprzężenie zwrotne temperatury (TEMP)

Trening neurofizjologiczny dla sportowców