Szkolenie
Resilience & Mindfulness

START W MARCU 2023!
5 warsztatów Online NA ŻYWO

Jak wygląda szkolenie rezyliencji i mindfulness?

Będziesz czerpać inspiracje i motywację do dalszego działania oraz wprowadzania korzystnych zmian w swoim życiu.

Będziemy pracować metodami warsztatowymi, uczyć się praktyk mindfulness i rozwijać umiejętności wzmacniające dobrostan, elastyczność, uważność, siłę i odporność psychiczną:

Program szkolenia online – 5 spotkań, każde po 2 h dla 8-10 osób po 922,50 zł 18.00-20.00 2, 9, 16, 23 oraz 30 marca 2023

Prowadząca - Beata Krzos

Psychodietetyk, Trener Biofeedback, Coach ACC ICF i Mindfulness

Jestem psychodietetykiem, certyfikowanym coachem ACC ICF i Mindfulness, konsultantem odporności psychicznej i trenerem EEG Biofeedback. Swoim klientom przygotowuję spersonalizowane plany żywieniowe w oparciu o analizę składu ciała i badania krwi, określenie typu metabolicznego oraz uczestniczę w opracowywaniu indywidualnych planów bioregeneracji razem z zespołem fizjoterapeutów. Prowadzę też treningi Biofeedback oraz inne konsultacje i ćwiczenia funkcji poznawczych, budowania odporności psychicznej i równowagi emocjonalnej.

W swojej praktyce coacha ACC ICF, konsultanta odporności psychicznej i trenera rozwoju talentów łączę doświadczenie zawodowe z opartymi na dowodach i badaniach naukowych technikami, metodami rozwoju osobistego. Przeprowadziłam już setki sesji coachingowych wspierając swoich klientów z sukcesem w „naprawianiu” relacji z bliskimi osobami w rodzinie, jak i w budowaniu asertywnych relacji w pracy. Wspieram też coachingowo osoby z obniżonym nastrojem, depresją, z zaburzeniami odżywiania czy stresujących się, odczuwających niepokój i napięcie.

Harmonogram szkolenia

Spotkanie 1 - 02.03.2023

Temat: Wprowadzenie do praktyki mindfulness i rezyliencji

 • Co oznacza mindfulness? Jakie są sprawdzone naukowo metody redukcji stresu, poprawy samopoczucia i dobrostanu oparte na praktyce mindfulness?
 • Jak mindfulness przestawia nas z trybu “robienia” na tryb “bycia obecnym”?
 • Jak wzmacniać rezyliencję na co dzień? 
 • Jak medytować? Pozycje medytacyjne. 
 • Praktyka wprowadzająca do mindfulness.

Spotkanie 2 - 09.03.2023

Temat: Zidentyfikuj sprzeczności – nie zmienisz tego, czego nie widzisz

 • Identyfikacja automatycznych myśli, emocji i zachowań blokujących dalszy rozwój – praca na własnych przykładach. 
 • Poszukiwanie sprzeczności w swoim myśleniu i działaniu.
 • Praca z “krytykiem wewnętrznym”. 
 • Praktyka uważności – zauważania myśli i emocji w chwili obecnej.

Spotkanie 3 - 16.03.2023

Temat: Programowanie pozytywnych emocji

 • Samoocena w praktyce – identyfikacja mocnych stron. Wykonanie testu mocnych stron. 
 • Zrozumienie swoich potrzeb i emocji – wyjście ze schematu automatycznej reakcji.
 • Rutyna mindfulness na co dzień- nauka dobrych nawyków.
 • Zarządzanie emocjami i techniki programowania pozytywnych emocji w oparciu o sprawdzone naukowo metody HearthMath Institute
 • Praktyka uważności – zauważanie gdy umysł odciąga nas od chwili teraźniejszej w stronę zamartwiania się czy rozpamiętywania, i umiejętnie przywracać go do chwili obecnej oraz uczenie się regulacji emocji.

Spotkanie 4 - 23.03.2023

Temat: Rezyliencja i wellbeing pozytywnych relacji

 • Podstawy budowania pozytywnych relacji w oparciu o zrozumienie potrzeb i naszych mechanizmów rozwoju osobowości.
 • Asertywna postawa w budowaniu pozytywnych relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu, szacunku, wsparciu i docenieniu.
 • Konflikty wzmacniające relacje – Jak rozwiązywać konflikty konstruktywnie, by wspólnie wzrastać w relacji?
 • Elastyczne granice w relacjach z innymi osobami– praca na własnych przykładach.
 • Technika empatycznej komunikacji w oparciu o metodę HearthMath Institute.
 • Praktyka uważności – rozumienie i traktowanie siebie z życzliwością.

Spotkanie 5 - 30.03.2023

Temat: Osobisty plan uważnego działania na co dzień

 • Interpretacja sytuacji i myślenie alternatywne a poczucie kontroli nad sytuacją – Ćwiczenie mentalne.
 • Diagram pozytywnej zmiany – czyli to, co będzie mnie motywować, aby sprostać wyzwaniu lub trudnej sytuacji.
 • WOOP (Wish,Outcome,Obstacle,Plan) w życiu – najnowsza pozytywna metoda osiągania celów, dzięki której pokonasz przeszkody i wyjdziesz z kryzysu.
 • Praktyka uważności – metafora ogrodu i mojego życia.